Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Artykuły

 • WYCIECZKA EDUKACYJNO- HISTORYCZNA KLASY 5 D I 6 C

  12 października uczniowie klasy 5D i 6C udali się do zagrody edukacyjnej Dziadkowizna w Skalnie koło Niechorza. Wycieczka była okazją do poznania zasad opieki nad takimi zwierzętami jak: alpaki, kuce, kozy, byczki, króliki czy kury. Dużo radości dała uczniom możliwość nakarmienia czy pogłaskania zwierząt. Nie zabrakło także gier i zabaw zespołowych dotyczących opieki nad nimi i życia na wsi. Uczniowie uczestniczyli też we wspólnym ognisku. W drodze powrotnej, w Trzęsaczu, poznali historię ruin kościoła i związaną z nim legendą. Klasa 5 D przygotowała także ciekawostki związane z tym zabytkiem.

  Czytaj Więcej o: WYCIECZKA EDUKACYJNO- HISTORYCZNA KLASY 5 D I 6 C
 • Wycieczka do Greifswaldu

     Uczniowie klas IV-VIII, którzy uczestniczą w zajęciach w ramach projektu polsko-niemieckiego wzięli udział w wycieczce do Greifswaldu – miasta położonego w kraju związkowym Meklemburgia - Pomorze Przednie nad rzeką Ryck. Młodzież poznała historię miasta uniwersyteckiego, którego nazwa pochodzi od gryfa, stanowiącego herb książęcej dynastii Gryfitów oraz lesistych terenów.

  Czytaj Więcej o: Wycieczka do Greifswaldu
 • Fundacja Speak Up!

  Informujemy o możliwości skorzystania ze świadczenia usług dla mieszkańców miasta Świnoujście, w szczególności dla dzieci i młodzieży znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Bezpłatne wsparcie psychologiczne, psychodietetyczne oraz doradztwa zawodowego za pomocą środków komunikacji na odległość.

  Rejestracja pod numerem 91 819 99 21 w godzinach 9.00-14.00.

  Czytaj Więcej o: Fundacja Speak Up!
 • Hymn Szkoły

  Uwaga! Konkurs na hymn szkoły.

   

  REGULAMIN KONKURSU NA TEKST HYMNU

  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 im. Mieszka I w Świnoujściu

  1. INFORMACJE OGÓLNE

  Organizator: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu

  Nadzór nad przebiegiem Konkursu: Bernadeta Wenta przy współpracy pani Anny Matysiak oraz wicedyrektor pani Ewy Kaczmarczyk

  CEL KONKURSU

  1. Wyłonienie najlepszego tekstu, który stanie się hymnem Szkoły.
  2. Uświadomienie uczniom roli hymnu w społeczności szkolnej.
  3. Kształtowanie emocjonalnego stosunku uczniów do symbolu szkoły, jakim jest jej hymn.
  4. Rozwijanie aktywności twórczej wśród uczniów i rodziców.
  5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  6. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie, rodzice i absolwenci naszej szkoły.
  7. Prace konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i zespołowo /np. dziecko wraz z rodzicem/.
  8. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie.
  9. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski tekst.
  10. Prace niespełniające wymagań nie będą podlegały ocenie.
  11. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6
  12. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.

  III. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

  1. Tematyka hymnu powinna być związana ze szkołą, wartościami, jej Patronem oraz naszą miejscowością i regionem.
  2. Tekst hymnu powinien zawierać minimum dwie zwrotki i refren.
  3. W swej treści tekst utworu nie może zawierać elementów obraźliwych oraz zwrotów obcojęzycznych.
  4. Prace konkursowe należy złożyć w formie papierowej do p. Bernadety Wenty lub do sekretariatu szkoły.
  5. Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą dane nt. autora/autorów: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES E-MAIL /w przypadku, gdy autorem jest Rodzic dodatkowa informacja – imię i nazwisko dziecka – ucznia jakiej klasy/.
  6. Zgłaszający tekst ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z wykorzystaniem tekstu. W żadnym wypadku zgłoszony tekst nie może posiadać wad prawnych, a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich.
  7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

  Prace konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na tekst HYMNU Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu”. Prace składamy do p. B. Wenty lub do sekretariatu szkoły.

  Prace należy składać do 13 października 2022r.

  Każdy uczestnik/zespół: rodzic-dziecko/ może zgłosić jeden tekst utworu.

  Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie, nie będą podlegały ocenie Komisji konkursowej.

  Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

  1. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

  Przy ocenie prac konkursowych, Jury konkursu uwzględniać będzie:

  • oryginalność tekstu,
  • zgodność treści z tematem,
  • walory artystyczne,
  • poprawność merytoryczną i językową.
  1. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

  Prace będą oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora szkoły.

  VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

  1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę.
  2. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową oraz dyplom. Uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy.
  3. Organizator nie zwraca otrzymanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie prawo do publikowania wybranego tekstu na stronie szkoły oraz poprawek redakcyjnych i korekt przez jury konkursu.
  4. W przypadku, gdy żadna ze zgłoszonych prac nie spełni wymagań regulaminu, jury konkursu zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu.

  Zwycięski tekst hymnu zostanie zaprezentowany podczas uroczystości Jubileuszu 60 – lecia szkoły - listopad 2022 roku.

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

  Czytaj Więcej o: Hymn Szkoły
 • Dzień Kropki

  Międzynarodowy Dzień Kropki to coraz bardziej popularne święto kreatywności, odwagi i zabawy, które obchodzone jest 15 września.

  Tego dnia uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy instytucji kultury na całym świecie organizują wiele ciekawych zabaw i happeningów, które pomagają dzieciom odkrywać talenty, poznawać swoje mocne strony, pobudzać wyobraźnię  i są okazją do wspólnej zabawy.

   

  Czytaj Więcej o: Dzień Kropki