Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Karta rowerowa

UWAGA uczniowie SP 6

Dnia 7 czerwca 2022 r. odbędzie się egzamin praktyczny na kartę rowerową.

Zbiórka z rowerami przy szkole budynek A:

Dzieci które zdały test na kartę rowerową

 • 8:20 klasy: 4a, 4b, 4c
 • 9:00 klasy: 4d, 4e, 5a – 2 osoby, 5b – 5 osób, 5c – 8 osób 5d – 1 osoba, 6a – 1 osoba, 7a – 1 osoba, 7c – 1 osoba, 8d – 1 osoba

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA  EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która ukończyła 10 lat.

Zajęcia dla uczniów klas 4 przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzi nauczyciel techniki . Dla tych dzieci egzamin teoretyczny przeprowadzony zostanie w ramach lekcji techniki.

Dzieci z klas 3 i klas 5-8 musza materiał opanować sami. Dla chętnych będzie wyznaczony termin zaliczenia egzaminu teoretycznego(MAJ}. Po zaliczeniu testów, odbędzie się egzamin praktyczny.{CZERWIEC}

UWAGA! EGZAMIN PRAKTYCZNY odbędzie się 7 czerwca na miasteczku ruchu przy szkole LOGOS

Egzamin teoretyczny dla uczniów szkół podstawowych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

Dopiero po zaliczeniu części teoretycznej można przystąpić do części praktycznej egzaminu, który dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzany jest w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych. Wynik części praktycznej będzie uznany za pozytywny, jeżeli osoba zdająca prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

Po uzyskaniu pozytywnego egzaminu wydawana jest nieodpłatnie  karta rowerowa.

 Zagadnienia do testu na kartę rowerową:

 • droga,
 • zasady poruszania się pieszych w mieście i poza nim,
 • numery alarmowe,
 • obowiązkowe wyposażenie roweru,
 • układy w rowerze i ich części,
 • znaki drogowe poziome i pionowe,
 • manewry na drodze,
 • zasada prawej strony,
 • kolejność przejazdu pojazdów przez skrzyżowanie.

Na stronie brd.edu.pl w ciekawy sposób wyjaśnione są  wszelkie zasady ruchu drogowego. Dostępne są także testy sprawdzające umiejętności. Można tez poćwiczyć na https://kartarowerowa.net/   https://brd.andrej.edu.pl/